Project of How

Project of How

The Project of How är en öppen onlineplattform där insikter, metoder och lärdomar kring skapandeprocessen delas. Med fokus kring en dynamisk förståelse för processen kring skapandet belyser projektet en fundamental pusselbit i nyskapande processer. Project of How öppnar den diskussionen för användarna och resultatet blir en katalysator som driver kreativ utveckling. 

Projektredovisning: 

Vi har i projektet utvecklat en metodbank med relevanta sökresultat, Vi har även utfört och publicerat ett antal filmade intervjuer med idéskapare som delar sina erfarenheter kring processen. Vi har skapat en plattform med fokus kring dynamisk förståelse för processer kring skapande, samt öppnat och demokratiserat möjligheterna för skapande genom plattformen. Vi har skapat en grund att fortsätta arbeta utifrån, 

Resultatbeskrivning: