Projekt Z

Projekt Z

Projektansökan gäller en förstudie där upphovsmännen, Goran Kajfes och David Östberg, vill utforska förutsättningar och metoder för ett sceniskt och visuellt musikprojekt som tänjer gränserna både för de gängse koncertformaten och skapandeprocesserna. I projektet vill de söka sig till nya spelplatser och utmana den sceniska normen. Tanken är att publiken är omsluten av musik, ljud, bild/form och dessutom deltar i själva skapandet, något som möjliggörs genom modern interaktionsdesign. Verket iscensätts genom att musikaliska beståndsdelar och visuella uttryck som improviseras fram. 

Projektredovisning: 

Förstudien avslutades med en workshop där vi på Headspin Recordings deltog tillsammans med en programmerare, en interaktionsdesigner och en student. Workshoppen hölls i Malmö i november 2013. Här diskuterades och labbades. Vi byggde upp en prototyputställning i Unsworn Industries lokaler.

Resultatbeskrivning: