PROTOTYP

PROTOTYP

PROTOTYP har beviljats medel för att utarbeta ett utvecklat underlag. Att skapa förbättrad kunskap om och utveckling av kulturella organisationsformer är en viktig bas för att utveckla de innovativa förutsättningarna. 

Projektredovisning: 

Från och med hösten 2009 gjordes en omvärldsanalys, man sökte samarbeten, och tog fram en plan för projetets vidare utveckling. Utifrån det gjordes ett antal förslag om i vilken riktining projektet skulle kunna gå och vilka konsekvenser som kunde finnas.   

Resultatbeskrivning: