Rörelseutrymme

Rörelseutrymme

Rörelseutrymme utforskar och belyser, genom ett performativt angreppssätt, begreppen digitalisering, fysisk kroppslig interaktion och dess plats i vardagliga aktiviteter. Genom samverkan mellan akademisk forskning och konstnärlig praktik skapas utrymme för nya sätt att reflektera och problematisera fysisk aktivitet i en digitaliserad framtid. Samarbetet sker dels mellan forskning och konstnärlig praktik och dels mellan åskådare och konstnär/performer.

Foto: Tommy Håkansson