Ser dig se mig

Ser dig se mig

Ser dig se mig är ett fotografiskt projekt i gränslandet mellan konst och journalistik, som syftar till att skapa debatt i frågan om offentlighet och integritetsskydd, samt fotografens och statens makt över enskilda individer. Projektet presenteras i en utställning med still- och rörlig bild på Galleri över enskilda individer. Projektet presenteras i en utställning med still- och rörlig bild på Galleri Kontrast, 8-30/5 2010, samt genom publicitet i medier och seminarier i anslutning till denna. 

 

Projektredovisning: 

En fotoutställning och två välbesökta debattkvällar. 

Resultatbeskrivning: