Sisyfos Back on Top

SISYFOS BACK ON TOP

I projektet Sisyfos Back on Top utvecklades i samarbete med scenteknikföretaget Visual Act ett radiostyrt klot som agerar motspelare på scenen. Sisyfos sten, här i from av ett dansklot, följer skådepelaren som en tyst men påtaglig medspelare. Projektet är en pilot i fråga om ny teknik samt för ett sätt att skapa tekniskt avancerad teater och nya gestaltningsformer. I en musikalisk teater om de stora existensiella frågorna lyfts genom projektet också teaterns utvecklingsmöjligheter fram. 

Projektredovisning: 

Det blev en föreställning med många olika uttryck, som gavs strålande recensioner. 

Resultatbeskrivning: 
foto Mats Bäcker