Skuggkontoret

Skuggkontoret

Under ett år pågår pilotprojektet Skuggkontoret på ateljéföreningen Slakthusateljéerna i Stockholm. Skuggkontoret verkar för att främja den verksamma konstnärens professionella utveckling genom en ny stödmodell som bygger på metoden Shadow Curating. Metoden som inte tidigare använts i Sverige, utgår från en kontinuerlig dialog och samverkan mellan curator och konstnär. Förhoppningen är att projektet bidrar till ett mer långsiktigt tänkande inom det svenska kulturbidragssystemet och en förnyelse av stödformerna för att bättre tillgodose behoven hos unga yrkesverksamma konstnärer.

Projektredovisning: 

Pilotprojektet verkade för att främja den verksamma konstnärens professionella utveckling genom en ny stödmodell som bygger på metoden Shadow Curating. Kontinuerliga samtal med 10 samtidskonstnärer i Stockholm genomfördes. Dessa ledde till workshops, utvidgade nätverk och reella konstproduktioner i Stockholm. Projektet genomfördes av curatorern i Parallellogram.

Resultatbeskrivning: