Stockholm Air Art Festival

Förstudie inför Stockholm Air Art Festival

Idéen med projektet är att genomföra en förstudie och en serie workshop’s och event i syftet att skapa förutsättningarna för vår planerade "Stockholm Air Art Festival", Världens första och i framtiden Väldens största och bästa internationellt festival för audiovisuell performancekonst i den fria luften! Det ger oss även möjligheterna att gå vidare med det långsiktiga målet, vilket är att skapa ett helt nytt och unikt miljövänliga, återanvändbara fyrverkerier med 1000-tal samtidigt flygande audiovisuell objekt. Detta åstadkommer vi i samverkan med forskning, industri och kultur.

Projektredovisning: 

Förstudien; Stockholm air art festival, har tittat på möjligheter och begränsningar med att använda svärmar av tusental drönare som ett miljövänligt alternativ till traditionella fyrverkerier. Vi har genomfört workshops och identifierat leverantörer av hård och mjukvara. Parallellt med detta har vi undersökt möjligheterna till en ny festival i Stockholm.

Resultatbeskrivning: