STOCKTOWN TV

STOCKTOWN TV

En nischad videokanal online för unga oetablerade filmskapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatukultur. Genom workshops och föreläsningsserier ska man med lokala arrangörer i Stockholmsförorter inspirera unga att med enkla verktyg kunna bidra med déer och innehåll till kanalen. STOCKTOWN TV en plattform som utnyttjar det nya sociala mediet för att stödja ung urban uppfinningsrikedom från olika delar av Stockholm.

 

Projektredovisning: 

Målet för projekttiden 2009-2010 var att konkretisera videovisionen genom seminarier, workshops och diskussioner med unga filmmakare som var intresserade av att dokumentera gatukultur, och att lägga grund för ett pilotprojekt. 

Resultatbeskrivning: