Talande orgel

Talande orgel

Projektet syftar till att utveckla en talande och sjungande kyrkorgel som en del av en större installation. Med hjälp av digital teknik och en modifierad kororgel vill vi återskapa mänsklig röst med hjälp av instrumentets akustiska ljud. Orgeln ställs ut på Avesta Art 2014, där den sjunger, talar och interagerar med besökare i en postindustriell och sakral miljö.

 

Projektredovisning: 

Hösten 2013 söktes stöd från Innovativ Kultur för att bygga om en kororgel till en sjungande kyrkorgel med en mekanisk/akustisk talsyntes. Projektet syftade till att få orgeln att tala och sjunga med hjälp av sina egna akustiska ljud. Orgeln ställdes ut som en del i en installation på Avesta Art under sommaren 2014 och står kvar under 2015. Där kan besökare konversera, styra och spela med henne i en postindustriell och sakral miljö.

Foto Therese Asplund