Teckenspråk + Kultur = Sant!

Teckenspråk + Kultur = Sant!

Visuell hemsida, en gemensam webbportal för information och marknadsföring av kulturarrangemang på teckenspråk i Stockholms stad. En unik resa som startar med ett knapptryck in i en visuell, interaktiv och tillgänglig värld. Språk, kultur och identitet skapar delaktighet, inflytande och gemenskap. Förstudien syftar till att i dialog med referensgrupper där döva och hörande möts utbyta erfarenheter, kunskap och bygga nätverk. För att möta och nå målgruppen döva och teckenspråkiga behövs en samlad kultursamordning där informationen och spridningen är på modersmålet, teckenspråk.