Tick Tack

Tick Tack

Vi bygger en ny typ av cirkusredskap i stort format och använder oss av ett fysikaliskt fenomen som hittills enbart visats upp i små modeller. Konstruktionen gör det möjligt att korsa ett naturligt fenomen och rörelse med mänskliga prestationer och mönster som jonglering, luftakrobatik och manipulation. Vår konstruktion designas i form av nakna glödlampor hängande från taket i sina kablar (bärande linor). Konceptet får sin premiär som scenografi, inramning och visuell röd tråd i den kommande föreställningen Tick Tack av och med Johan Wellton, som också står för idé och initiativ till detta projekt.

Projektredovisning: 

Arbetet med att ta fram pendelkonstruktionen och hur man använder den har gått framåt i stort sett som vi tänkt oss. Vi mötte många utmaningar i och med byggandet av konstruktionen, som vi fick ändra till viss del för att kunna få den att fungera. Rent konstnärligt har vi tagit ett stort första steg i något som vi tror kommer att utvecklas än mer i nya projekt.
 

Resultatbeskrivning: