The Time of No Time

The Time of No Time

The Time of No Time är ett samarbetsprojekt mellan curatorena Hanna Wörman & Kirsten Hinder och konstnärerna Christer Lundahl & Martina Seitl. The Time of No Time kommer att bli ett ljudbaserat konstverk som upplevs via en telefon eller surfplatta. Verket kommer att kunna laddas ner gratis och exakt information om när och hur verket nås kommer att kommuniceras via en hemsida. I ett första skeende skapas en konstupplevelse som är helt unikt för varje deltagare och avgörs av publikens individuella positionering i relation till universum.

Projektredovisning: 

Med det beviljade stödet från Innovtiv Kultur har vi programmerat den grund som verket Time of No Time kommer att använda för att upplevas och spridas, likt den modell som beskrivs ovan. Tekniken finns på plats och funktionerna i appen är testades och redo att fyllas med de konstnärliga material som Lundahl & Seitl kommer att skapa under sommaren 2015.

Resultatbeskrivning: