Vägvisare till underjorden

VÄGVISARE TILL UNDERJORDEN

Ett konstnärligt experimentellt forskningsprojekt som handlar om kropp och minne och som hämtar referenser från arkitektur, konst, medicin och medicinsk teknik och som utvecklas i interdisciplinärt samarbete mellan projektledaren och KTH, Kungl. Konsthögskolan, Karolinska Universitetssjukhuset med flera men med avsikt att bibehålla konstnärlig integritet genom hela processen. Projektet arbetar med skulptural gestaltning mot ett bakgrundsmaterial av medicinsk bild. 

Projektredovisning: 

Projektet har studerat visualiseringar av människokroppen i en medicinhistorisk kontext, där vi tittat på utvecklingen av medicinska illustrationer av människokroppens anatomi i världsberömda anatomiska atlaser. Projektet har genomfört studiebesök till olika medicinhistoriska, anatomiska och patologiska museer bland annat i Köpenhamn och Berlin för att titta på fysiska representationer av människokroppen genom historien.