Vertical Exile

Vertical Exile

Innovativ involvering av medborgarna i stadens utveckling genom att med rörelsen som instrument förflytta perspektivet mellan centrum och periferi och mellan konstformer/artister och åskådare. Ett projekt som i sin kreativa ansats både skapar ny kunskap i processen och nya former för aktiv användarmedverkan i stadsutvecklingen. 

Projektredovisning: 

Projektet utsträcktes från planerade en månad till fem månader. Under den tiden genofördes en rad aktiviteter på den palestinska västbanken, i Köpenhemn och i Botkyrka: seminarier, workshops, utställningar och dansföreställningar. 

Resultatbeskrivning: