VISIONS OF THE NOW

VISIONS OF THE NOW

En festival och kongress, där frågor rörande konst och teknologi och dess samverkan samt nuets visioner ska undersökas och belysas. Idén baseras på festivalen “Visioner av Nuet”, som arrangerades av Fylkingen på Tekniska Museet i Stockholm i september 1966. Nu ska en förnyad version utvecklas – drygt 45 år senare – och ambitionen är att genom att använda ursprungsfestivalen som mall när det gäller struktur och tematik, kunna bedriva en form av “realtidsforskning” om vad nuet innebär, samt hur konstnärer idag använder sig av och ser på möjligheterna med den teknologiutveckling vi nu tar för given – vilken endast kunde anas år 1966.

Projektredovisning: 

Jag har i förstudier, idéutveckling och forskning gjort en djupdykning i det bevarade historiska materialet, genom att forska i arkivmaterialet och intervjua dem som ännu lever och minns. I tansponeringen/översättningen av det ursprungliga festivalprogrammet, har jag utarbetat förslag på nutida personer – forskare, teoretiker, konstnärer – samt på konst- och ljudverk och performance lämpliga för projektet.