Webbföreställning Europa Europa

Webbföreställning Europa Europa

Den queera och antirasistiska webbkabarén Europa Europa ingår i det intensiva valarbete som kommer att prägla den svenska sommaren 2014. Inte som en del av ett partipolitiskt arbete utan som ett konstnärligt inlägg i det demokratiarbete som ständigt pågår utanför partiledardebatter och populistiska valtal. Projektet utgår inte från den territoriella nationalstaten och dess medborgare, utan syftar till att inkludera alla människor och förhålla sig till en global politisk och ekonomisk verklighet.

Webbföreställningen utgör tillsammans med en scenföreställning projektet Europa Europa, av Ful tillsammans med The Knife.