YAPP

YAPP

YAPP (Young Artist Production Program) ska stödja ungas deltagande i samtida kulturproduktioner. YAPP uppmuntrar till ett interdisciplinärt arbete mellan konstnär, konstinstitution, platsen, publik, utbildningsväsendet och ungdomar. 

Projektredovisning: 

Projektet har uppnått de mål man skulle enligt den förprojektering som gjordes. 

Resultatbeskrivning: