Innovativ kultur – därför ska du skapa en

Idag är vårt samhälle präglat av och nästan bortskämt med tekniska innovationer som hela tiden för oss framåt digitalt. Botar och AI, bara för att nämna några saker som sias som framtiden. Vi kan idag arbeta bättre, säkrare och effektivare tack vare den nya tekniken, men den innovativa kulturen och det innovativa ledarskapet hänger inte med i samma tempo som tekniken.

Läs Mer

Högre krav i en föränderlig värld

För att hänga med och ha koll i den snabba förändring som ständigt sker söker ledare nya vägar för att skapa en bättre innovativ kultur samtidigt som de måste balansera det med tydliga krav på ökad lönsamhet, ett pussel som kräver strategiskt och närvarande ledarskap.

8 tips om hur du kan skapa en innovativ kultur på arbetsplatsen

Här har vi samlat våra absolut bästa tips till dig som chef som vill skapa en ny kreativ miljö där medarbetarna får tillfällen att utforska och hitta nya vägar.

1

Uppmuntra till misslyckanden

Ordet misslycka skrämmer många. Dock är misslyckanden en del av utvecklingen. Framgången kommer ofta efter flera misslyckade försök.

2

Utveckla ledarskapet

Se till att du som chef har rätt kunskaper för att ha dina medarbetare motiverade och idérika. Gå matnyttiga ledarskapskurser och läs på. Hos lära för livet kan du som chef hitta kurser för ett bättre ledarskap.

3

Öppet och bra arbetsklimat

Innovation kräver att du som ledare bygger förtroende gentemot dina kollegor. Håll dig ajour med dina medarbetare och lär känna dem.

4

Frigör tid

Idéer och innovation behöver sin tid. Se över vad ni kan avsätta för kreativa workshops. Kanske ska ni minska på administrationen?

5

Se lösningar – inte problem

Uppstår det ett problem? Få dina medarbetare att komma med tre lösningar på varje problem som uppstår eller identifieras. Låt ditt team äga utmaningarna.

6

Fira innovation

Uppmärksamma personerna bakom idén eller innovationen och fira. Detta skapar en innovativ kultur och ett innovativt företag som kommer ta sig långt.

7

Detaljstyr inte

Du som ledare ska sätta tydliga ramar för tid och tillfälle för kreativitet och innovation. Se även till att din styrning är individanpassad.

8

Stark feedbackkultur

Se till att ni alla ger feedback till varandra, bra som dålig. Och lär dig själv och din medarbetare hur man ger och tar emot konstruktiv kritik.

Vad är innovation - egentligen?

Innovation är ett begrepp som har flera olika innebörder och idag finns det en tendens till slarviga förklaringar av ordets innebörd. Idag finns det flera ord som används för att förklara vad innovation är, t.ex. uppfinning, idé eller förbättringar.

Söker du exempelvis på Wikipedia står det:

”En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya". En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande oftast under en längre tid.”

Enligt Tekniska Museet är en innovation:

” En innovation är en nyhet – en produkt eller tjänst, som kommit ut på marknaden.”

Här kan du dessutom se vad företag och personer säger om begreppet innovation och vad det betyder för dem, deras arbetsroll och organisation.

En video av IVA, Vinnova, Tillväxtvärket och Svenskt näringsliv.

Innovation är ett buzzword på allas läppar

Aldrig har det talats så mycket och så intensivt om begreppet, oavsett om det är i offentlig sektor eller privat – alla pratar om det. Innovation är ett begrepp som engagerar, men en sak är säker, trots olika beskrivningar och förklaringar av begreppet och det är att innovation står för något nytt, nyskapande och kreativt. Det är ett modeord som sätter krav på hur företag och organisationer ska hänga med i digitaliseringen och skapandet av en kreativ och hållbar innovativ kultur.

Innovativt ledarskap Innovationsprojekt