Innovativt ledarskap – så här lyckas du

Många på ledande positioner idag vill kalla sig för innovativa ledare, men det är få som faktiskt lyckas med att ta sitt ledarskap dit. Du som chef en oerhört stor betydelse för att utveckla en innovativ kultur på arbetsplatsen.

Innovativa organisationer börjar med cheferna

För att lyckas med ett innovativt företagsklimat krävs det en ny sorts chef. Chefen behöver besitta eller lära sig att stanna upp, ta in, lyssna in, ta på sig nya glasögon och faktiskt våga stiga åt sidan för att släppa fram medarbetarna och deras idéer.

6 tips på hur du anammar ett innovativt ledarskap

Implementera detta hos din organisation och dig själv och du har inom snar framtid gett dig som chef ett innovativt ledarskap som främjar en kreativ och idérik verksamhet.

1

Innovation som kollektiv prestation

Stora idéer skapas inte själv. Se hela din avdelning eller organisation som ett kollektiv där ni tillsammans skapar och främjar innovation.

2

Styr med vision

Var chefen som inte leder med stereotypisk och förlegad hierarki och byråkrati. Styr istället med visioner och en bra företagskultur.

3

Lita på dina medarbetare

Dina anställda är just anställda på grund av någonting. Erfarenhet, utbildning, inställning med mera, se till att de får visa vad de kan eller kommer på.

4

Coach

Yngre anställda ser sin chef som en coach som inspirerar och uppmuntrar. Var en tillgänglig coach som är transparent och bra med återkoppling.

5

Platt organisation

Som sagt, skippa den typiska hierarkin och eftersträva en platt organisation där ni också umgås informellt.

6

Feedback

Snåla aldrig med din feedback, positiv som konstruktiv. Ett innovativt ledarskap ska alltid främja idéprocesser och framtagna förslag.

Tips på bra kurser och information

Här har vi samlat de kurser som kan vara bra för dig som vill utveckla ditt innovativa ledarskap.

Kurser

Leda utan att vara chef

Innovativt ledarskap Innovationsprojekt