Välkommen

Innovativ Kultur genomgår en större omstrukturering som bland annat berör rådgivning och mäkling. Vi kommer under denna period inte att kunna erbjuda personliga möten och rådgivning i vidare...
  Vi tar även emot projektansökningar från näringslivsaktörer som samarbetar med kultur. Se våra riktlinjer.  
På Innovativ Kultur är vi mycket intresserade av ett samarbete mellan kultur och akademi och högre utbildning. Vi vill gärna föra en dialog om helt nya former för samarbete mellan kultur och FoU/...